Priser

Faste priser på behandling

Der er faste priser, som er bestemt af Danske Regioner, på de basale tandlægeydelser. Du kan se de aktuelle priser på Tandlægeforeningens hjemmeside. Derudover er der frie ydelser.
  
Der kan ydes tilskud fra DANMARK. Er der brug for finansiering af større behandlinger kan Denti kontaktes.

Klinikkens priser

Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar):
Fra kr. 1.030,- til 1.150,-

Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar):
Fra kr 1.135,- til 1.255,-

Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar):
Fra kr. 1.185,- til 1.295,-

Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar): 
Fra kr. 1.588,- til 1.790,-

Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar):
Fra kr. 1.350,- til 1.510,-

Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe [molar]: 
Fra kr. 1.725,- til 2.150,-

Cementeret præfabrikeret stift (i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder): 
Fra kr. 1.150,- til 1.150,-


Treleddet bro (brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder): 
Fra kr. 18.000,- til 22.000,-

Porcelænskrone til fortand i overkæbe:
Fra kr. 6.500,- til 8.300,-*

Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar): 
Fra kr. 4.600,00 til 4.600,-*

Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe: 
Fra kr.  5.160,- 7.320,-**

Implantat : 
Fra kr. 8.000,- til 15.000,-***

En hård bidskinne (Til overkæben, inklusiv tilpasning og aflevering samt Første kontrol): 
Fra kr. 3.300,- til 3.300,-

Lokalbedøvelse: 
345,-

* (Kronebehandlingerne inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve [pulpa] og er inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning [præparation], midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr.

** Behandlingerne inkluderer den for behandlingen nødvendige bedøvelse, nødvendige røntgenbilleder, udrensning, desinficering af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler ved kanalindgang samt dækfyldning på tyggefladen.

*** Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft [sinusløft] men inklusiv nødvendige røntgenbilleder, bedøvelse, operativ indsættelse af implantat skrue (fikstur) samt påmontering af dækskrue (healingcap) samt fjernelse af operationstråd (suturer)

Tandlægevagten

Region Syddanmarks tandlægevagt: Åben lørdage og søndage samt helligdage. Vagten ligger Heden 7 i Odense. Telefon: 99440809. Telefontider 9:00 -12:00. Der opkræves egenbetaling i vagten- se tandlægevagtens hjemmeside. Børn behandles på kommunens regning. Ved større ulykkesbetingede tandskader henvises til skadestuen Odense Universitetshospital.