Priser og tilskud

Priser og tilskud fra sygesikringen

Klik her for at hente en prisliste fra Dansk Tandlægeforening https://www.tandlaegeforeningen.dk/Patienter/Priser.aspx

Du får tilskud fra sygesikringen til:
• Undersøgelse
• Tandrensning
• Diagnostisk og forebyggende grundydelse
• Individuel forebyggende behandling
• Kontrol efter forebyggelse
• Tandfyldning
• Rodbehandling
• Tandudtrækning
• Visse operative indgreb
• Undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse

Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og din alder. Det udgør mellem 40 og 65 % af tandlægens honorar. Ved operation er tilskuddet et fast beløb.

Du kan også få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem.